Változnak az Energetikai Tanúsítványra vonatkozó szabályok 2023. november 1-től

NÉZZÜK, A 2023. NOVEMBER 1-TŐL HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK MIT MONDANAK AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYOKRÓL?

Mikor is van szükség energetikai tanúsítványra?

Továbbra is szükség van az energetikai tanúsítványra

– új épület építése;

– meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

– ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

– bérbeadása esetén;

– 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú

közhasználatú épület esetén.

Mikor nincs szükség energetikai tanúsítványra?

– az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

– az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;

– a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;

– hitéleti célra használt épületre;

– a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;

– műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Az ingatlan adásvételnél és bérleti jogviszonynál pontosan hogyan kell az energetikai tanúsítványt felhasználni? Mikor kell a tanúsítványnak rendelkezésre állnia?

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását. Ez azt jelenti tehát, hogy már az ingatlan értékesítését, vagy bérbeadását megelőzően a tanúsítványt el kell készíttetni és a tanúsítvány szerinti besorolás az ingatlan hirdetésének szerves és kötelező részét fogja képezni!

Változás van ugyanakkor arra nézve, hogy az energetikai tanúsítvány számát a tulajdon-átruházásra, vagy bérbeadásra irányuló szerződésnek nem kell tartalmaznia, ugyanakkor az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia azt.

Meddig lesz érvényes az új energetikai tanúsítvány?

A korábbi 10 éves időszakról, a tanúsítványok hatálya 5 évre csökken azzal, hogyha a tanúsítvány hatálya alatt a jogszabályban meghatározott követelményérték vagy a kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból már új tanúsítványt kell készíteni!