AMIT A TELEKVÁSÁRLÁS ELŐTT ÉRDEMES TUDNI

Egy család életének legnagyobb projektje a gyereknevelésen túl az új, kényelmes, minden családtag számára megfelelő otthon megteremtése. Egy építkezés mindig a telekvásárlással kezdődik. A telek elhelyezkedése és adottságai, valamint a helyi építési szabályok fogják meghatározni mire is kell figyelni, álmaink otthonának megtervezése során milyen korlátokkal kell számolni.

Lássuk tehát a telekvásárlást lépésről lépésre!

1. Megtalálni a telket

Amíg a bennünket érdeklő lakásokat, házakat hirdetések, fotók útján előszűrhetjük, addig a telek vásárlás nem ilyen egyszerű. Még ha valaki nagy képzelőerővel is bír, és megtekintette a fotókat vagy a Google Maps térképet, semmiképpen sem szabad kihagyni, hogy a telket megnézzük. Megér egy kis kirándulást, hogy kiderítsük, nincs-e a közelben nagy feszültségű vezeték, egy kilátást korlátozó építmény, vagy hogy nem zajos-e a környék, ahol majdani életünket elképzeljük.

2. Tájékozódni az önkormányzatnál

Ugyan az építési engedélyezési eljárások nem az önkormányzatok, hanem a Kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak már, azonban az önkormányzatok főépítész irodája is fog tudni tájékoztatást adni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint milyen feltételekkel lehet a kinézett telket megosztani vagy egyéb telekalakítást végezni. Az önkormányzatnál arra is érdemes rákérdezni, hogy milyen távlati céljai vannak az önkormányzatnak az adott területtel, hiszen egy külterületen található telek belterületbe vonása, vagy az építési övezet átsorolása a telek értékét nagyban befolyásoló tényező. Már ekkor érdemes tájékozódni arról, hogy az építkezéssel kapcsolatban milyen szabályokat és korlátozásokat kell betartani. Milyen szabályok vonatkoznak a telken belüli építési helyre, hány méter előkertet, oldalkertet kell meghagyni a ház elhelyezésekor vagy éppen milyen magas épületet építhetünk. A fentieken kívül az önkormányzat adóirodáján kaphatunk felvilágosítást arról, hogy a telket, illetve a felépülő házat milyen helyi adó terheli majd (pl. telekadó, és/vagy építményadó).

3. Kiméretni a telket

Mielőtt megvásárolnánk egy telket, ha nincs bekerítve azért, ha be van kerítve, akkor pedig azért érdemes földmérővel hivatalosan kiméretni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a jogi telekhatár hol található. Erre a felmérésre érdemes a szomszédokat is meghívni, főleg akkor, ha feltételezhető, hogy a természetbeni telekhatár és a jogi telekhatár eltér. A földmérő a ma már digitálisan végzett felmérés alapján a telek határpontjait kitűzi. Ha eltérés van a kerítés elhelyezkedésében a jogi telekhatárhoz képest, akkor sem lehet önkényesen a kerítést arrébb tenni. A birtokviszonyokat megváltoztatni ugyanis közös megegyezéssel vagy hatósági határozattal lehet csak.

4. Telekalakítás

Ha rossz helyen van a kerítés, vagy olyan szerencsések vagyunk, hogy sikerült akkora telket találni, amiből akár két telket is ki lehet alakítani, vagy éppen két egymás mellett lévő telket akarunk összevonni, akkor le kell folytatni egy telekalakítási eljárást. Ehhez mindenekelőtt a földmérő felmérése alapján elkészített változási vázrajzra van szükség, amely vázrajzot az illetékes földhivatal térképészeti osztálya fog ellenőrizni és záradékkal ellátni. A záradékolt vázrajz alapján két lehetőség áll előttünk:

1. Megkeressük az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatot és ún. előzetes szakhatósági engedélyt kérünk, amely 6 hónapig lesz érvényes. Ez a szakhatósági engedély tanúsítja azt, hogy az általunk megvalósítani kívánt telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Ilyenkor többek között azt vizsgálja meg az önkormányzat, hogy a legkisebb kötelező telekméret megtartásra került-e, a telek határos-e közúttal vagy magánúttal stb. A záradékolt vázrajz és szakhatósági engedély birtokában a földhivataltól kell a telekalakítási engedélyt megkérni, majd ezen engedélyt a telekalakításban érintett összes tulajdonos által aláírt, közjegyzői okiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett telekalakítási megállapodással együtt a földhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályához benyújtani bejegyzés végett.

2. Második eset, miszerint lehetőség van arra is, hogy az előbb említett lépések lebonyolítását a földhivataltól egyesített telekalakítási eljárás keretében kérjük. Ilyenkor is minden fent említett okiratra szükség lesz, azonban a szakhatósági engedélyt az önkormányzattól a földhivatal fogja beszerezni, és minden egyéb okiratot egyszerre kell elkészíteni és benyújtani.

A gyakorlatban telekvásárlás előtt az első eljárási rendet érdemes követni, hiszen az önkormányzat előzetes szakhatósági engedélye alapján már ki fog derülni, hogy megvalósítható-e a telekalakítás és kérdést kapunk arra, hogy az elképzeléseink megvalósíthatósága alapján érdemes-e a telket megvenni.

5. Közművek ellenőrzése

Telekvásárlás előtt feltétlenül tájékozódjunk arról, hogy az ingatlan milyen közművekkel van ellátva. Van-e vízóra, villanyóra a telken belül, csatornázott-e az ingatlan, a gázszolgáltatás biztosítható-e. Ezeket a tényeket okiratok alapján is ellenőrizzük, mivel egy közmű szolgáltatáshoz történő csatlakozás nem minden esetben egy egyszerű névátírást jelent, hiszen a közművek bevezetésért a szolgáltatók által meghatározott csatlakozási díjat kell fizetni.

6. Szolgalmak

Azt, hogy a telket terheli-e bármilyen olyan jog, amely alapján az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles például az ingatlanán való átjárást, vagy valamely vezeték átengedését, alapvetően a tulajdoni lapból ellenőrizhetjük. Az ingatlan-nyilvántartásban ugyanis ezen szolgalmak fennállását mind az uralkodó telek, mind a szolgáló telek tulajdoni lapjára feljegyzik. A szolgalmak földhivatali feljegyzéséhez minden esetben földmérő által készített és a földhivatal által záradékolt vázrajz szükséges, amely az ingatlanon megvalósuló korlátozást pontosan rögzíti. Feltétlenül kérjük el ezeket a tulajdonostól, vagy ha nincs meg neki, akkor kérje ki ezeket a földhivataltól. Ezen okiratból fog ugyanis kiderülni például, hogy a szomszéd gépjárművel, vagy csak gyalogosan járhat át a telken, vagy az, hogy az arra jogosult milyen vezetékeket és a telek melyik részén fektetett le vagy lesz jogosult létrehozni.